Pircēja tiesības un pienākumi

Pircēja tiesības un pienākumi.
3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šajos Noteikumos un nosacījumos un citās e-veikala informācijas sadaļās noteikto kārtību.
3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma ar e-veikalu, rakstiski (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru) paziņojot par to Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem no līguma nevar atkāpties (piem,
3.3. Pircējs var izmantot Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja prece nav bojāta vai būtiski izmainīta pēc izskata un nav lietota.
3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām nolīgto cenu.
3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
3.6. Pircējs apņemas nenodot savu pieteikšanās informāciju trešajām personām. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādīto saziņas veidu.
3.7. Izmantojot e-veikalu, Pircējs piekrīt šiem Pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ir nepieciešamas šīs tīmekļa vietnes pareizai darbībai un tiek saglabātas jūsu ierīcē. Konfidencialitātes politika

Ienākt

Megamenu

Jūsu grozs

Jūsu grozā vairs nav nevienas preces